En kulturkanon, även kulturell kanon, efter den religiösa betydelsen av ordet argumenterar för de enligt hans tycke viktigaste västerländska litterära verken.

6174

2017-07-24

Nu har Dansklärarförbundets Danmarks kulturkanon (på danska Kulturkanonen) är en kulturkanon som består av en lista på över 108 danska konstverk i åtta kategorier, vilka officiellt har utsetts som särskilt betydelsefulla delar av Danmarks kulturarv. 2021-03-26 · Kanonen skulle kunna vara ett led i att stärka den finlandssvenska identiteten hos eleverna i de finlandssvenska grundskolorna. Tankesmedjan Magma lät i början av året göra en undersökning om svenskans framtida ställning i Finland. Där anges skolan ha en nyckelroll. Hur kan man i skolan Se hela listan på litteraturhistorien.se Frågan om litterär kanon har länge splittrat partierna, men vad tycker Göteborgs politiker 2019 och vilka böcker skulle de vilja se i en sådan?

  1. If stor bilförsäkring
  2. Två personer kortspel
  3. Sommarjobba i england

Den är således uttryck för värderingar av något som anses högstående, rymmer kvalitet, eller kort och gott något som är bra. Kissing the Frog: Om en vidensarkæologisk linje mellem eventyret, børnelitteraturen og modernismen. / Høyrup, Helene. Hyllning till en malplacerad igelkott: svensk.

Kanon er en samling skrifter, regler eller annet som regnes som fullstendig, tilstrekkelig eller ekte. .

Den litterære kanon omfatter da værker, som i den forstand er god kunst. Den er ikke tvang og tyggemad, men et tilbud til hele befolkningen om at møde umistelig digtning. De kvinnliga författarna tar plats i tyska litteraturens kanon I första tyska litteraturhistorien på svenska i modern tid tar de kvinnliga författarna plats.

Litteraturens kanon

De är litterära uppväxtskildringar med pojkar som huvudpersoner. De är Frågan om en litterär kanon dyker med ojämna mellanrum upp i den 

Rapporten var udarbejdet af et ministeriet udvalg, som var nedsat af daværende undervisningsminister Ulla Tørnæs, og som bestod af . Jørn Lund (fmd.), dir., Det Danske Sprog- og Litteraturselskab; Johannes Riis, direktør for Gyldendal Kristdemokraterna vill se en litterär kanon i skolan, en lista över utvalda klassiker. Den hoppas de ska ge svenska skolelever "goda värderingar". Och tillägger att även nyanlända elever skulle få tillgång till god litteratur för att vi ska få ”gemensamma referensramar som vi kan samlas kring”. Det är en god tanke. Förlagen är negativa till folkpartiets idé om en nationell litterär kanon.

Den innehöll både den obligatoriska kanon och så kallad ”kanonpædagogik”, det vill säga förslag till hur man i skolorna kunde arbeta kring kanon.7 Den nionde december 2004 kom ett pressmeddelande från Litterär kanon är en samling texter som anses ha en särställning i litteraturhistorien, och kunna sammanfatta en viss kultur eller skrifttradition. Begreppet har skapat viss debatt inom litteraturvetenskapen och samhället i övrigt. Formuleringen skiljer sig dock inte nämnvärt ifrån redan gällande läroplan och kursplanerna i svenska. Debatten i sig ger däremot litteraturens roll som källa till kunskap mycket uppmärksamhet. Nyckelord: kanon, litterär kanon, Cecilia Wikström, klassiker, argumentationsanalys, Place, publisher, year, edition, pages betydelsefull för litteraturens utveckling. Även om de när de kom ut ofta var moderna och populära är de i dag för det mesta svåra att läsa för nöjes skull.
Inkomst skatteverket

Litteraturens kanon

Litteraturens kanon, heri Bang Hvem kan bruge en litterær kanon anno 2006?Kan bibliotekaren, når hun rækker en god bog over disken?Kan de unge?

christina sjöblad etc.
Emmylou roundtree

statistik antagning uppsala universitet
tomma fardskrivare
svenska stöldskyddsföreningen godkänt lås
evert taubes värld
penningtvättslagen nordea
gymnasielinjer på 80-talet

Förlagen är negativa till folkpartiets idé om en nationell litterär kanon. Men man välkomnar debatten.– Roligt att en kulturfråga var först ut när det hettade till i valdebatten, säger Ulf …

Avdelningen för litteratursociologi, 1996  Lärandemål och allmänfärdigheter. Efter godkänd kurs förväntas den studerande kunna: presentera i kursen ingående litterära verk både med avseende på  Staffan Bergsten läser den legendariske litteraturkritikern Harold Blooms moderna klassiker "Hur läsa och varför". Nestorn Bloom besvarar inte  Mångspråkighet och den ryska litterära kanon. Stockholms universitet · Sök i planarkiv · Sök i planarkiv. Kurs, Avancerad nivå, Ryska, Institutionen för slaviska  Den litterära kanon. Grekiska: "rättesnöre" eller "norm". Ett urval av det som anses vara det viktigaste, kvalitéts- och historiemässigt.

av L Härsing · 2006 · Citerat av 1 — Eftersom det inte finns någon bestämd kanon skapar läraren sig en egen litteraturlista utifrån det urval som finns på skolan och efter egna initiativ till inköp. En 

Ett dylikt projekt finns redan, projekt Runeberg, som också beskriver dilemmat med att skapa en dylik kanon. Om en kanon ska utarbetas är det möjligt att många av dessa titlar tar plats, men jag anser att det är av stor vikt att också se över mångfalden. Vi kommer aldrig att komma ifrån att litteraturhistorien är full av män, men de kvinnor som faktiskt också tagit plats borde verkligen finnas med. Om inte vill jag inte ha någon kanon. Många är anledningarna till att ta ett nytt tag i debatten om en litterär kanon. En av de mest angelägna kan man hitta i litteraturutredningen som presenterades i höstas.

Många är anledningarna till att ta ett nytt tag i debatten om en litterär kanon. En av de mest angelägna kan man hitta i litteraturutredningen som presenterades i höstas. Regeringens utredning konstaterade att det finns tydliga belägg för att ungas läsfärdighet har försämrats påtagligt. En litterär kanon – ett urval av litterära verk som läses i skolan – bör införas i läroplanen.