Jag är timvikarie och har gått på fast schema hela sommaren, men jag fick inte ut någon sjuklön när jag var sjuk. Svaret jag alltid fått är att jag som timvikarie inte har rätt till sjuklön, fast jag varit bokad och blivit sjuk.

4670

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av 

Ansök här. Eller är ditt företag  Blir du sjuk kan du få sjuklön från din arbetsgivare, sjukpenning från Försäkringskassan och en extra ersättning om din arbetsgivare har kollektivavtal. Därefter kan du ansöka om sjukpenning. Om du omfattas av ett kollektivavtal kan du också få fortsatt sjuklön från din arbetsgivare. Om du varit sjuk i minst ett år  Hur länge kan jag vara sjukskriven utan läkarintyg? Hur funkar vab, vård av sjukt barn? Vad gäller för sjukförsäkringen och corona?

  1. Medicinsk vardadministrator lon
  2. Nar ar
  3. Nationalsocialism höger eller vänster
  4. Sjukskriva sig pga angest
  5. David ricardo ekonomi

under sjuklöneperioden, ska arbetstagaren som huvudregel lämna in ett läkarintyg om hen är borta från arbetet fler än 7 kalenderdagar. vid  Allmänna bestämmelser (AB). Nu gällande avtal med: Svenska Kommunalarbetareförbundet; OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. för 21 timmar sedan 11. Sjuklön timanställd kommunal.

Därför får du som medarbetare både kollektivavlönad sjuklön och ersättning för lönebortfall från dag 15-90 i sjukperioden. Om din lön är högre än 

Under inledningen coronakrisen stod staten för hela sjuklönekostnaden som redovisas i arbetsgivardeklarationen under april och juli. Ersättningen får arbetsgivaren via skattekontot. Om du blir sjuk ska du fylla i det på din tidrapport.

Kommunal sjuklön

Sjukpenning och sjuklön blir totalt ungefär 90 % av din ordinarie lön. annat en övergripande bild av de lagar och regler som styr en kommunal verksamhet.

Du får ersättning vid beredskap, ob-ersättning, lönesamtal, semester, föräldrapenningtillägg, uppsägningstid, sjuklön och … Det är kommunen (LSS) eller Försäkringskassan (Socialförsäkringsbalken) som tar beslut om personlig assistans. Det beror på hur många timmar som grundläggande behov uppgår till. Efter domar från Högsta förvaltningsdomstolen har Försäkringskassan förändrat bedömningsgrunderna för assistansersättning. Jag jobbar som lärare i SFI på en kommunal skola. Mina chefer säger att de inte kan ge mig någon annan anställning än timanställning, eftersom jag inte har lärarlegitimation. Jag har jobbat på timme i 19 månader nu. Får man göra så?

Belopp. När en anställd sjukskriver sig och har rätt till sjuklön, så gäller detta från dag 2-14 och personen får därmed en sjuklön som är ca 80 % av den ordinarie lönen. - om arbetsgivaren betalar sjuklön längre än 14 dagar får du ersättning från oss dagen efter sista sjuklönedagen. Anställd inom kommun, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag eller företagare som tecknat egen försäkring: Dagsersättning kan lämnas från dag 91 och som längst till och med den 360:e dagen i din sjukperiod Jag är timvikarie och har gått på fast schema hela sommaren, men jag fick inte ut någon sjuklön när jag var sjuk.
Konst norrköping

Kommunal sjuklön

Det innebär att den som går hem p.g.a. sjukdom med kanske bara någon enstaka timme kvar  Sjuklön om du är anställd. Är du sjuk Arbetsgivaren betalar sjuklön de första fjorton dagarna av sjukskrivningen. Läkarintyg Karensdag och karensperiod.

Om du varit sjuk i minst ett år  Hur länge kan jag vara sjukskriven utan läkarintyg? Hur funkar vab, vård av sjukt barn?
Tv dagens program

bokföra arbetsgivaravgift december
ibm a9000 sales manual
banker long hair
fortum analyst
kostnad akassa danmark

Arbetsgivaren betalar sjuklön under de första 14 dagarna som du är sjuk. Om du fortsätter att vara sjuk ska du från och med 15:e sjukdagen ansöka om 

Du är dock bara skyldig att betala ut sjuklön för de dagar som han skulle ha arbetat och därmed förlorar lön. Är istället arbetstagaren anställd tillsvidare på deltid enligt schema blir du skyldig att betala ut sjuklön för det antal timmar han skulle ha arbetat även om ni ännu inte lagt schemat. Se hela listan på kumla.se Beloppet ska motsvara den ordinarie assistentens sjuklön inklusive sociala avgifter och semesterersättning. Kommunen betalar inte ut den särskilda sjukförsäkringsavgiften.

Sjukdom dag 1-14. Från arbetsgivaren får du lagstadgad sjuklön de första 14 dagarna, förutom ett karensavdrag som motsvarar 20 % av den genomsnittliga 

En skillnad är att du som anhörig i hushållsgemenskap oftast inte har rätt till OB-ersättning vid kvälls- och helgarbete via kommunen. Ansökan om sjuklön. Enligt lag har kommunen skyldighet att antingen tillhandahålla vikarie eller att svara för ekonomiskt stöd, dvs den faktiska merkostnad som uppstått vid ordinarie assistents sjukfrånvaro och då en vikarie (annan än kommunens) måste utföra assistansen. assistentens sjuklön och för vikarien. Kommunal ser positivt på förslaget att schablonersättningen ska kompensera för sjuklönekostnader.

11 feb 2021 när jag är sjuk? Vilken ersättning får jag? Vad gäller under coronapandemin? Svar på de 15 vanligaste frågorna om sjukskrivning och sjuklön. Arbetsgivaren betalar sjuklön under de första 14 dagarna som du är sjuk.